1920-x-1005-px_v02-1

Grupul țintă este format din 312 de persoane (angajați ai întreprinderilor care-și desfășoară activitatea într-unul din sectoarele competitive identificate conform SNC și într-unul dintre domeniile SNCDI) care beneficiază de sprijin pentru dobândirea competențelor digitale de bază sau avansate, din care 32 persoane (circa 10,23%) sunt persoane vârstnice (55-64 ani) și 125 persoane (circa 40%) femei. Proiectul se desfășoară în cele 7 regiuni mai puțin dezvoltate: Sud Muntenia, Sud Est, Nord Est, Nord Est, Vest, Centru și Sud Vest Oltenia.

Categoriile și dimensiunea grupului țintă:

Grupul țintă al proiectului va fi format din 312 persoane care aparțin categoriei – Angajați cu contract individual de muncă (cu norma întreagă sau cu timp parțial) ce provin din întreprinderi care-și desfășoară activitatea principală sau secundară într-unul dintre sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI sau din întreprinderi care intenționează să-și adapteze activitatea principală sau secundară la cel puțin unul dintre aceste sectoare economice sau unul dintre domeniile de specializare inteligentă menționate anterior.

În vederea selecției grupului țintă, printre criteriile esențiale, menționăm persoane care:

 • sunt angajați cu CIM (norma întreagă sau timp parțial) în întreprinderi care-și desfășoară activitatea principală sau secundară într-unul dintre sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI sau în întreprinderi care intenționează să-și adapteze activitatea principală sau secundară la cel puțin unul dintre aceste sectoare economice sau unul dintre domeniile de specializare inteligentă;
 • nu fac parte din echipa de proiect, nu sunt asociați sau angajați din cadrul beneficiarului sau partenerilor proiectului;
 • nu sunt angajați ai solicitantului sau partenerului acestuia și nici în relație de soț/soție, afin sau rudă, pana la gradul 2 inclusiv, cu un angajat al solicitantului sau partenerului acestuia;
 • se încadrează în categoria de grup țintă menționată în Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice – Competențe digitale pentru angajații din IMM;
 • manifestă interes pentru a participa în activitățile proiectului.

 

Se va ținti grupul țintă prin organizarea campaniilor constând în 7 evenimente offline de tip conferință/seminar/prelegere și 7 sesiuni online de informare de tip webinar, cu un minim de 315 persoane participante, cu tematici concentrate pe nevoile  angajaților, precum și alte servicii de informare adresate persoanelor vizate prin intermediul platformelor social media, a site-urile partenerilor implicați și a angajatorilor vizați. În cadrul campaniilor, se vor furniza informații despre: criteriile de încadrare în grupul țintă, avantajele și obligațiile participanților, despre programele de formare profesională din proiect. Ulterior, în baza procedurii specifice de identificare, selecție, înregistrare și monitorizare grup țintă, transparentă, echidistantă și obiectivă, prin acțiunea directă a experților GT activi la nivelul fiecărui județ din cele 7 regiuni mai puțin dezvoltate și prin intermediul formularului de  pre-înregistrare GT disponibil online prin intermediul platformelor social media.

Ulterior acțiunilor de mai sus, se vor selecta minim 312 persoane pentru a participa la activitățile din cadrul proiectului și fiecare participant din grupul țintă interesat va alcătui un dosar de înscriere care va cuprinde:

 • Copie CI
 • Certificat de naștere/certificat de căsătorie (daca este cazul);
 • Dovada nivelului de studii (adeverință de studii sau copia ultimei diplome de studii obținută);
 • Adeverința de angajat eliberată de întreprinderea angajatoare în care se menționează că persoana este încadrată cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parțial) și că își desfășoară activitatea într-unul dintre sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și într-unul dintre domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI;
 • Cerere de înscriere în proiect, prin care își exprimă disponibilitatea de a participa la activitățile proiectului;
 • Acord date cu caracter personal;
 • Declarație cu privire la apartenența la categoriile de grup țintă eligibile;
 • Declarație pe proprie răspundere cu privire la evitare conflict de interese;
 • Declarație pe proprie răspundere cu privire la evitarea dublei finanțări;
 • Declarație pe proprie răspundere cu privire la evitarea dublei certificări.

Grupul țintă selectat, de 312 de persoane, va participa la cursurile de formare profesională în domeniul alfabetizării digitale și TIC organizate între cei 2 parteneri implicați, după cum urmează:

 • cursuri de calificare – nivel 3 (720 ore)
 • cursuri de inițiere in TIC – (42 ore)
 • cursuri de specializare (60 de ore)

Astfel, dintre cele 312 persoane înscrise la cursurile de formare profesională, minimum 297 de persoane vor fi certificate (95%):  minim 120 vor fi înscriși la cursurile de formare a competențelor digitale de bază (minim 114 certificați – 95%),  minim 160 vor fi înscriși la cursurile de formare a competențelor digitale avansate (minim 152 certificați – 95%).

Contactati-ne

Daca doriti sa ne trimiteti un mesaj, folositi formularul de contact.