820-x-360_px-1

COD SMIS: 142814

Cod apel: POCU/860/3/12/Îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe/competenţe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaţilor.

Axa Prioritară: Locuri de muncă pentru toţi

Parteneri:

CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE A JUDEŢULUI IAŞI –  Lider de parteneriat

SC MONDO CONSULTANŢĂ SRL

Perioadă implementare proiect: 14.09.2022 – 31.12.2023

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului:

Creşterea participării la programele de formare profesională în domeniul alfabetizării digitale şi tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor a unui număr de 312 persoane, adulţi, angajaţi ai IMM-urilor din sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi în unul din domeniile de specializare inteligentă  conform SNCDI.

Obiectivele specifice ale proiectului

  1. Dezvoltarea unui set de servicii de formare profesională care cuprind în principal programe de formare profesională pentru competenţe digitale de bază pentru 120 angajaţi, programe de formare profesională pentru competenţe digitale avansate pentru 160 angajaţi şi programe profesionale dedicate specialiştilor din domeniul IT pentru 32 de angajaţi ai IMM-urilor din domeniile identificate conform SNC si SNCDI, din care 10% (32 de persoane) angajaţi vârstnici (55-64 ani) şi 40% (125 de persoane) femei.
  2. Creşterea gradului de participare la programele de formare profesională prin oferirea de sprijin educaţional individualizat şi prin dezvoltarea de acţiuni inovative privind instruirea pentru 312 angajaţi din IMM-uri din sectoarele economice identificate conform SNC si SNCDI.
  3. Dezvoltarea unui program de consultanţă specializat şi individualizat pentru 32 de întreprinderi care intenţionează să-şi adapteze activitatea la sectoarele economice cu potenţial competitiv/domeniile de specializare inteligentă în vederea elaborării şi introducerii unor programe de formare profesională şi învățare la locul de muncă.
  4. Creşterea gradului de interes şi motivare a persoanelor din grupul ţintă vizat de a participa la activităţi de formare, instruire, învăţare pe tot parcursul vieţii prin organizarea a 7 campanii de promovare, informare şi conștientizare a angajatorilor privind importanţa formării profesionale specializate.
Contactati-ne

Daca doriti sa ne trimiteti un mesaj, folositi formularul de contact.